ÚJ MÓDSZER A MISSZIÓS MOZGÁSSZERVI SEBÉSZETBEN

Watson johns r csonttörések és ízületi károsodások

Robert Johns kötés - Diszplázia

D orvos alezredes, egyetemi docens 2 2 Tartalomjegyzék: Bevezetés 4 A kutatási téma aktualitása. Aszeptikus szövődmények Általános szövődmények Hematoma képződése Trombembolia keletkezése Specifikus szövődmények Intraoperatív komplikációk Posztoperatív komplikációk Szeptikus szövődmények Önálló kutatási eredményeim Tudományos eredményeim Saját tudományos eredményeim felhasználására tett javaslatok 80 Irodalom jegyzék - idézett irodalom.

Különösen örömteli, ha egy olyan módszer szerepelhet dolgozatának középpontjában, melyet ő vezetett be a klinikai gyakorlatba, és végezte legnagyobb számban, hazánkban és Ausztriában. A mozgásszervi sebész életében a szövődmények és a sikerek gyakran váltják egymást. Szerencsére elmondható, hogy az eredményes beavatkozások jelentős túlsúlyban vannak. Olyan embereknek való ez a hivatás, akik érdekeltek a sikerben, és betegeik hatékonyabb gyógyítása érdekében mindent elkövetnek.

A sebészi módszerek jobbítása érdekében mindig keresik a fejlettebb implantátumokat, melyek egyre könnyebb beültetési technikával és hosszabb túlélési idővel rendelkeznek.

Alkalmazzák és kifejlesztik a leghatékonyabb beavatkozásokat, melyek a betegre és a sebészre nézve is kisebb megterhelést jelentenek. Cél az intelligens sebészet megvalósítása, azaz watson johns r csonttörések és ízületi károsodások minimális traumatizáció, maximális hatékonyság. Mindezek elősegítik a mozgásszervi beteg gyorsabb rehabilitációját, visszatérését a mindennapi életbe, így a sebész és a páciens sikerein túl gazdasági hatásai is vannak a folyamatnak.

Robert Johns kötés

Az emberi szervezetet kevésbé megterhelő, kisebb feltárásból elvégezhető beavatkozások lehetővé teszik, hogy olyan műtéti típusokat, melyek eddig nem fértek bele a katonai sebészet arzenáljába, elérhetővé válnak rendkívüli helyzetekben is. Az értekezés az általános- és a katonaorvosi diszciplínák szűk területével foglalkozik. A békeellátás keretei között gyakrabban előforduló sérülésformák és degeneratív elváltozások gyógyítása a katonai sebészetben kisebb jelentőséggel bír, azonban a dolgozat témáját képző új módszer előnyeinél fogva, rendkívüli körülmények torma arthrosis kezelés, missziós egészségügyi ellátás kereteiben sikerrel alkalmazható.

A kutatási eredmények új perspektívát nyitottak a mindennapi polgári gyógyító munkában, megingathatnak korábban dogmaként ismertetett katonaorvosi adatokat, és távlatokat teremthetnek a rendkívüli helyzetekben, missziós körülmények között végzett beavatkozásokban. Vizsgálódásaim és a betegellátásban szerzett saját tapasztalataim - az általam hazánkban elkezdett egymetszéses minimál invazív hátsó csípőízületi feltárásból beültetett csípőprotézisek eredményeivel - arról győztek meg, hogy a módszer alkalmazható rendkívüli helyzetekben, missziós körülmények között is.

Az elmúlt években, hosszú évtizedek kihagyása után a magyar honvédség egészségügyi szolgálatának feladatai közé visszakerült a rendkívüli helyzetekben végrehajtott, missziós sérült- betegellátási tevékenység. A közelmúlt és a jelen ilyen küldetései a szaúd-arábiai, iraki, koszovói, afganisztáni békefenntartó műveletek egészségügyi ellátása.

Ezen watson johns r csonttörések és ízületi károsodások missziók feladataiban elsősorban az akut ellátás biztosítása szerepel.

Saját szakmámban az ortopéd-traumatológiában, mozgásszervi sebészetben ez az akut végtagi illetve csont-ízületi sérültek ellátását jelenti. Fenti missziók egy részében a beteg- sérültellátás nemcsak a katona sérültek gyógyításában merült és merül ki.

  1. Diszplázia Kötszer, 1.
  2. ÚJ MÓDSZER A MISSZIÓS MOZGÁSSZERVI SEBÉSZETBEN - PDF Ingyenes letöltés
  3. Tudósok az anyagon túli világról 2.
  4. Szerkesztette: Horti József, Riskó Ágnes
  5. Klinikum - Online rovatok | eLitMed

Missziós tapasztalatok alapján igény mutatkozott és mutatkozik a helyi lakosság mozgásszervi sérüléseinek, sérülések után oszteokondrozis kezelése homeopátiás gyógyszerekkel csont-ízületi deformitások gyógykezelésére is. A fejlett, telepített, kórházak sérült ellátásának keretein belül már megtörténtek az első, a korábban, katonai sebészetben nem alkalmazott velőűr technikák bizonyos sérülés típusoknál történő alkalmazásai.

Az eddig, a katonai sebészetben, elutasított velőűr manipuláció, mélyre süllyesztett implantátumok, a módszerhez szükséges körülmények biztosításával elérhetővé váltak korszerű, mobil, harctámogató, Role III. A csípőízület körüli sérülések, például: a gyakrabban előforduló combnyaktörések, a nagyenergiájú sérülések után bekövetkező csípőízületi ficamok, ízületi 2 Nemzeti Katonai Stratégia tervezet január Gondos beteg előkészítést, precíz műtéti ellátást és kitartó utókezelést igényel.

Ezen betegellátási folyamatok bizonyos szakaszai missziós körülmények között nehezen valósíthatóak meg. Az ilyen katona sérültek a rendkívüli környezetből kimenekítésre kerülnek, és ellátásuk repatriálás után saját hazájuk katonai vagy polgári egészségügyi intézeteiben történik.

Afganisztánban a helyi lakosság csípőízület környéki sérüléseinek - sérülések után bekövetkező poszttraumás deformitások, ízületi degeneratív elváltozások, valamint a nagyszámú ellátatlan combnyaktörések - ilyen irányú komplex ellátására nincs lehetőség. Sok a csípőtáji sérült, illetve a csípőtáji sérülés utáni deformitásoktól, posttraumás csípőízületi kopásban szenvedő beteg.

Pontos adatok nem állnak rendelkezésre, de a külszolgálaton lévő mozgásszervi sebészeink beszámolói alapján, 6 hónap alatt 32 ilyen beteg kereste fel a mobil harctámogató kórház ambulanciáját. Ezeket a betegeket a helyi, nemzeti stacioner kórházakban lenne ideális ellátni. Itt azonban a technikai feltételek nem biztosítottak és a személyi felkészültség sem megfelelő a kezelés bizonyos szakaszaiban. Nem áll rendelkezésre watson johns r csonttörések és ízületi károsodások megfelelő számú és felkészültségű mozgásszervi sebész és szakszemélyzet.

Az elhúzódó háborús viszonyok miatt a képzett orvosok elmenekülnek. Hiányzik a hazai szakmai gárda. A segítség nemcsak az effektív gyakorlati ellátást jelenti, hanem az oktatást is. Úgy gondolom, hogy az Magyar Honvédség katonai sebészeinek humanitárius és nemzetközi missziós felajánlása további lehetőséget teremthet a speciális harctéri sebészet fejlődésére és egy olyan hiányszakma felélesztését jelentheti, amely a NATO, az ENSZ és más missziókban növelheti hazánk szerepvállalási lehetőségét és katonaorvosaink elismertségét.

Ezen betegek, sérültek, csípőízületi patológiás elváltozásainak ellátására, illetve az ellátás egy részének biztosítására alkalmasak lennének a telepített missziós kórházak. Az előkészítése és utókezelése a helyi intézetekben történhetne. A missziós kórházakban a műtéti beavatkozás, és a korai posztoperatív kezelés lenne végrehajtható, mely a minimál invazív technikának köszönhetőn szignifikánsan rövidebb a hagyományos feltáráshoz képest.

Ezzel a tevékenységgel nemcsak a csípőizületi mozgásszervi betegeken segíthetnénk, hanem sikeres eseteinkkel a helyi lakosság szimpátiáját erősíthetnénk a 7 7 misszióban resztvevő idegen katonai szervezetek irányába, ami az afganisztáni feszült politikai helyzetben egyáltalán nem elhanyagolható. Ismételten kiemelem az oktatás, szellemi segélynyújtás fontosságát is.

watson johns r csonttörések és ízületi károsodások ha az ízületek fájnak, mint kezelni

A békekörülmények között, esetben alkalmazott, minimál invazív hátsó feltárásból elvégzett csípőízületi arthroplastica előnyeinél fogva, alkalmas lehet missziós körülmények között, rendkívüli helyzetekben is a csípőízület környéki sérülések, sérülések utáni állapotok ellátására.

Így a polgári betegellátásban már begyakorlott, kiváló eredményeket hozó, a betegeket a hagyományos, kiterjesztett feltáráshoz képest kevésbé megterhelő, újabb műtéti típus kerülhetne a missziós sebészet arzenáljába.

A katona-egészségügyben, ugyan szerényebb esetszámban, de alkalmazható a módszer. Ennek ellenére a minimál invazív hátsó feltárásból elvégzett csípőízületi arthroplastica témája új, időszerűsége nem vitatható. A tudományos probléma Az évtizedek óta nagy sikerrel alkalmazott, kiterjesztett, tradicionális feltárásokból beültetett csípőprotézis műtétek jelentős postoperatív fájdalmat okoznak, relatív nagy vérveszteségüknél, hosszú hospitalizációs és rehabilitációs idejüknél fogva nem alkalmasak missziós körülmények közötti betegellátásra.

Pár éve került az ortopédsebészet repertoárjába a minimál invazív csípőízületi arthroplastica. Az ezt megelőző inkább reklámértékű ismertetések után tól indult meg a módszer és a technikai háttér bemutatása tudományos fórumokon, szimpóziumokon. Hazánk nem maradt le a külföldhöz képest. Bokagyulladás törés után idő tájt a technika az itthoni és a nemzetközi kongresszusokon gyakran több szekció témája volt. A módszer nem váltott ki osztatlan sikert, az egyik leginkább vitatott módszerek közé tartozott.

Megosztotta a hazai és nemzetközi szaktekintélyeket. Végletes vélemények jelentek meg a technika mellett és ellen is. Mára a megítélés egységesebbé, pozitívabbá vált. Manapság alig akad olyan ortopédiai osztály, ahol ne alkalmaznák a módszert. A polgári betegellátásban sikerrel alkalmazott technika és a missziós egészségügyi szervezetek által felvetett igény sarkallt arra, hogy kutatásokat végezzek mind a hagyományos kiterjesztett, mind a minimál invazív csípőízületi feltárásokkal kapcsolatban, és bizonyítsam az utóbbi módszer előnyeit a tradicionális feltáráshoz képest.

Antioxidánsok

Mindezek által vizsgálataimmal alátámasszam, hogy a mobil harctámogató kórházak műtőiben ezek a beavatkozások sikerrel alkalmazhatóak. Kutatási célok A megfogalmazott tudományos célok a következők voltak.

A minimál invazív és a hagyományos csípőízületi feltárásokkal, valamint a csípőízületi plasticák indikációs területeivel degeneratív csípőízületi elváltozások, combnyaktörések kapcsolatos, hazai- és nemzetközi irodalmi adatok gyűjtése, ismertetése. A magyar katona mozgásszervi-sebészek missziós egészségügyi ellátásban teljesített tevékenységeinek gyűjtése, eredményeik ismertetése.

Robert Johns kötés

A különböző hagyományos és minimál ínvazív csípőízületi feltárások ismertetése, elemzése. A minimál invazív hátsó csípőízületi feltárás, valamint alkalmazásával végzett csípőprotézisek eredményeinek saját klinikai eredmények elemzése.

A módszer definíciójának meghatározása. Egyes protézis típusok, rögzítési technikák használhatóságának vizsgálata c.

watson johns r csonttörések és ízületi károsodások új a brachialis artrózis kezelésében

A technika alkalmazhatóságának vizsgálata a beteg alkatának és a patológia típusának tükrében. Rendkívüli helyzetekben, watson johns r csonttörések és ízületi károsodások körülmények közötti alkalmazhatóság elméleti vizsgálata. Összehasonlító vizsgálatok saját klinikai kutatások a tradicionális és a minimál invazív hátsó csípőízületi feltárásokból elvégzett alloplasticák között.

Ezen kutatási adatokkal szeretném igazolni, hogy az új módszer eredményei nem rosszabbak a hagyományos technikához képest, sőt előnyeinél fogva alkalmazása a betegre nézve lényegesen kíméletesebb és hatékonyabb. Műtéti idők, általános kontraindikációk, életkor vizsgálata b.

watson johns r csonttörések és ízületi károsodások a porc élettani regenerációja

A posztoperatív radiológiai eredmények elemzése, protézis komponensek pozicionálása. Mobilizálhatóság és a rehabilitációs eredmények vizsgálata. Posztoperatív laboratóriumi eredmények összehasonlítása. Transzfúziós igény, intra- és posztoperatív vérzés vizsgálata. A posztoperatív fájdalom, betegelégedettség összehasonlítása. A kórházi tartózkodás idejének értékelése.

Intra- és posztoperatív komplikációk vizsgálata. Az összehasonlító vizsgálatok eredményeinek hasznosíthatósága a missziós sebészetben. A fentiekben kitűzött célok jó része a vizsgálódás folyamán fogalmazódott meg. A klinikai munka, az elméleti és a gyakorlati tapasztalatok megszerzése után októberében kezdődött, Az első, magyar ortopédsebészek által végzett, egymetszéses minimál invazív feltárásból beültetett csípőprotézis műtétje hazánkban, a Központi Honvédkórházban történt, október én.

A disszertáció felépítése A dolgozat négy részből áll. Kifejtem a módszereket és azok történeti fejlődését, melyek segítségével a fenti kórképek eredményesen gyógyíthatóak. Leírom a hagyományos feltárási típusokat, hiszen ezek evolúciója révén jöhettek létre a minimál invazív csípőízületi feltárások.

"Törés"

Ismertetem a missziós csontízületi sebészet helyét a missziós egészségügyi ellátó rendszerekben, melynek új részét jelentheti a disszertáció témáját adó módszer. A második fejezet a különböző minimál invazív csípőízületi feltárásokkal foglalkozik. Az eltérő technikák előnyeinek és hátrányainak ismertetésével kívánom felhívni a figyelmet arra, hogy miért használom az egymetszéses hátsó behatolást a klinikai gyakorlatban.

A harmadik fejezetben a minimál invazív hátsó feltárás implantátum felhasználhatóságát, elvégezhetőségét elemzem. Kutatásaimat, összehasonlító vizsgálatokat ebben a fejezetben három részre osztom.

ptigroup.hu :: főoldal

Az elsőben azokat a körülményeket elemzem, melyek nehezítik, lehetetlenné teszik, a minimál invazív technika elvégzését. A második részben vizsgálom azokat a tényezőket, melyek nem különböznek a két feltárási típus között.

A harmadik részben taglalom a minimál invazív behatolás előnyeit. Ebben a fejezetben hasonlítom össze a hagyományos és a minimál invazív módszerrel operált betegeknél tapasztalt szövődményeket is. Elemzem ezen összehasonlító vizsgálatok eredményeiből azon előnyöket, melyek a missziós csont- ízületi sebészetben hasznosíthatóak. A negyedik fejezetben foglalom össze saját kutatásaim eredményeit, azok hasznosíthatóságát, és javaslatot teszek katonai felhasználásukra.

A kutatás módszerei A kutatás során alkalmaztam az összehasonlító és a történeti, általános kutatási módszereket. Munkám során felhasználtam a megfigyelés, analízis, szintézis, összehasonlítás, indukció, dedukció, analógia, matematikai módszerek és hipotézis kutatási módszereit.

A missziót és humanitárius küldetések tapasztalatainak elemzésével értékeltem azt a környezetet, amelyben a lehetséges műtéti beavatkozások megvalósulnak. Tanulmányoztam a műtéti eljárások fejlődését a történelminek számító szakmai és hadtörténelmi munkákban. Protokollok alapján megfigyeltem a hazai kollégák gyakorlatát, konzultációkat és tudományos megbeszéléseket folytattam, valamint publikáltam a tudományos megmérettetés céljából. Valamennyi műtéti esetet figyelemmel kísértem és értékeltem a gyógyulási folyamat idejét és egyes szakaszait.

Összehasonlító elemzéssel értékeltem a különböző beavatkozások hatásait. A kisebb műtéti terhelés és vérveszteség, a rövidebb kórházi tartózkodás és gyorsabb rehabilitáció fontos szempontjai a missziók és humanitárius műveleteknek a világ minden pontján, és alkalmasak arra, hogy felajánlásukkal növeljük a katonai sebészetünk hírnevét, elismertségét. A módszer kevesebb vérveszteséggel, kisebb műti terheléssel, rövidebb kórházi tartózkodási idővel, gyorsabb rehabilitációval jár a hagyományos technikához képest, így alkalmazása előnyösebb a polgári és a katonai sebészetben is.

Az implantátum felhasználhatóság nem különbözik, és a műtét indikációs területe a testfelépítést és különböző kórképeket figyelembe véve nem lényegesen szűkebb a tradicionális feltárásokhoz képest. Azok a kórképek, melyeknél a technika elvégezhetősége megkérdőjelezhető, valószínűsíthetően ritkán fordulnak elő missziós körülmények között.

  • Calaméo - Riskó Ágnes: Onkopszichológia a gyakorlatban Online Ii /I.
  • Ahogyan a természet a helyreállítás művét végzi Nézzünk egy érdekes példát a természet világából!
  • Új kezdet :: Bibliai kincsestár
  • Térdízület szinovitisz kezelése homeopátiával
  • A csípôsebészet fejlôdése - PDF Free Download

A szövődmények aránya nem rosszabb, mint a hagyományos feltárásoké, sőt bizonyos szövődmények kisebb számban fordulnak elő. A módszer, kutatásaimmal bizonyított előnyeinél fogva, új fejezetet nyithat a missziós mozgásszervi sebészetben.